Wanneer er minder gepresteerd wordt door een hoogbegaafde kan het zijn dat er ondergepresteerd wordt. Onderpresteren is een complex probleem. Om hier grip op te krijgen is begrip noodzakelijk. Dit e-boek gaat dan ook over de oorzaak, welke factoren hier een rol in spelen, wat te doen en wat niet te doen en tenslotte levert het je handvatten om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te stimuleren.

Marketing door